Képzés Publikációk Mediáció Mi a KAPCSOLATÜGYELET? KAPCSOLATÜGYELETI MEDIÁTOROK Archivum
Mediáció
Tartalomjegyzék
A szerzőről
Online közvetítés
Kamaszmediáció
Gyermekközpontú közvetítés
Keresés
Keresett szó:
Tartalomjegyzék


Dr. Kardos Ferenc: 

GYERMEKKÖZPONTÚ KÖZVETÍTÉS

 

Bevezető …………………………………………………………….....    

 Első fejezet

Mediáció családi konfliktusokban ………………………........ 

1.           Mit kell tudni a mediációról? ……………………………...

1.1.    A tartalom a feleké! ………………………………………….

1.2.    A nyertes-nyertes végkifejlet ………………………………..

1.3.    A mediáció helye …………………………………………….

1.4.    A konfliktus mely szakaszaiban lehet mediálni? …………….

1.5.    A mediátor szemlélete ……………………………………….

1.6.    A mediátor döntését befolyásoló érzelmi tényezők tudatosítása

1.7.    Milyen helyzetekkel találkozik a mediátor, és mi a feladata?..

1.8.    A mediátor magatartása ……………………………………...

2.           Mediáció és /vagy terápia? …………………………………

2.1.    A mediátor, mint esetgazda ………………………………….

2.2.    A mediátor kompetenciái a tárgyalás során ………………….

2.3.    Külső segítség igénybevételének módja mediációban ………

2.4.    A mediátor és a stressz ………………………………………

2.5.    Szituációs játék és valóság …………………………………

3.           A mediációs folyamat szakaszai (A közvetítés technikája)

3.1.   A mediátor felkérése ……………………………………….……..

3.2.   Az összeférhetetlenség vizsgálata ……………………….………

3.3.    Az előkészítő beszélgetés …………………………………………

3.3.1.          Az előkészítő beszélgetés kérdései …………………......

3.3.2.          Az előkészítő beszélgetés jelentősége ………………….

3.3.3.          Hogyan döntsük el, hogy egy eset megoldható-e mediációval?

3.3.4.          A mediáció indokoltsága mellett szóló körülmények ......

3.3.5.          A mediáció indokoltsága ellen szóló körülmények …….

3.3.6.          Keretszerződés ………………………………………….

3.3.7.          Megállapodás közvetítői (mediátori) segítség igénybevételéről

3.4.    A mediációs tárgyalás …………………………………………….

3.4.1.          Térbeli elhelyezkedés …………………………………..

3.4.2.          A kommunikáció iránya a mediációs tárgyaláson ……...

3.4.3.          A kommunikáció iránya a tárgyalás különböző szakaszaiban

3.4.4.          A mediációs ülés szakaszai ………………………….....

3.4.4.1.   A mediációs ülés bevezető szakasza ……………………

3.4.4.2.   A tárgyalás szakasza ………………….………………...

3.4.4.3.   A befejező szakasz ……………………………………...

3.4.5.          A mediációs tárgyalás bevezető szövege ……………….

3.4.6.          Felnőtt- Felnőtt kommunikáció ………………………...

3.4.7.          A mediátor eszközei ……………………………………

3.4.7.1.   A mediátor kérdései

3.4.7.2.   A mediátor kommunikációs technikái ………………….

3.4.8.          A kliensek tárgyalási magatartásformái a mediációs ülésen

3.4.9.          Kapás van! ……………………………………………...

3.4.10.       Táblahasználat a mediációs ülés különböző szakaszaiban

3.4.11.       Páros mediáció ………………………………………….

3.4.12.       Ingázó (sétáló) mediáció ……………………………......

3.4.13.       A különtárgyalás ……………………………………......

3.4.14.       A kontroll mediációs tárgyalás …………………………

3.4.15.       A rendkívüli („garanciális”) mediációs tárgyalás ………

4.           Szülő-serdülő konfliktus rendezése mediációval (Kamaszmediáció)

4.1.    Fő témák a serdülő-szülő mediációban ……………………...

4.2.    Nem ajánlott témák kamasz mediációban …………………...

4.3.    Kihagyhatatlan témák kamaszmediációban …………………

5.           Az előkészítő beszélgetés különlegessége kamaszmediációban

5.1.    Segítő szerepből közvetítő szerepbe másfél óra alatt ……......

6.           Mediációs tárgyalás kamaszmediációban ………………...

6.1.    A felnőtt-felnőtt kommunikáció kiemelt fontossága ………..

6.2.    Az erőegyensúly biztosítása …………………………………

6.3.    Ülésrend kamaszmediációban ……………………………….

6.4.    A felnőtt-gyermek résztvevők aránya …………………….....

6.5.    A háromszögesítés kivédése …………………………………

6.6.    A vállalások egyensúlya …………………………………......

6.7.    Az utókövetés fontossága ……………………………………

7.           A családi mediáció gyakori témái, és tárgyalási módjuk ...

7.1.    Hogyan tárgyaljuk a házimunkát? …………………………...

7.2.    A tanulmányi eredmény tárgyalása ……………………….....

7.3.    A zsebpénz tárgyalása …………………………………….....

7.4.    Közös családi programok ……………………………………

8.           Családi megállapodások ……………………………………

8.1.    Szülő-serdülő megállapodások különélő szülőkkel ………….

8.2.    Együtt élő család megállapodása …………………………….

9.           Kamaszmediáció az iskolában ………………………….....

9.1.    Tanműhelyi konfliktus oldása mediációval ………………….

10.       Mediáció váláskor ………………………………………......

10.1.Előkészítő munka vagyonelosztáskor ………………......

10.2.Egy válási megállapodás ……………………………..… 

Második fejezet

Közvetítés kapcsolattartási ügyekben……………………… 

1.             A Kapcsolatügyelet története ………………………………

1.1.      Házassági konfliktusok, válás, kapcsolattartás - ahogy én látom

1.2.      Húsz éves a Kapcsolatügyelet ……………………………….

1.3.      A kapcsolatügyelet-hálózat fejlődése ……………………......

2.             Kapcsolatügyeletek Magyarországon ………………….....

2.1.      A szolgáltatás jellemzői ……………………………………..

2.2.      Módszereink …………………………………………………

3.           A kapcsolatügyeleti mediáció, mint a családi mediáció speciális formája

3.1.      A kapcsolattartás szintjei a kapcsolatügyeleten ……………..

3.2.      Kötelező mediációs témák a szülő-gyermek kapcsolattartás különböző szintjein ……

4.             A kapcsolatügyelet gyakorlata …………………………….

4.1.     A Kapcsolatügyelet folyamatábrája …………………………….

4.2.     A felkérés …………………………………………………………...

4.3.     A felkérés elfogadása ……………………………………………..

4.3.1.       Behívólevél ……………………………………………..

4.3.2.       Előjegyzési napló ……………………………………….

4.4.     Az előkészítő beszélgetés …………………………………………

4.4.1.       Az előkészítő beszélgetés kérdései …………………......

4.4.2.       Kapcsolatügyeleti adatbázis …………………………….

4.5.     Egyezség a szülők és a kapcsolatügyelet között ……………….

4.6.     A mediációs tárgyalás …………………………………………….

4.7.     A mediációs tárgyaláson született írásbeli megállapodás …...

4.8.     Semleges találkozási hely ………………………………………..

4.8.1.A kapcsolatügyelet tárgyi és személyi feltételei …….....

4.8.2.A kapcsolatügyeleti mediátorok munkaköri leírása ……

4.8.3.Önkéntes szervezés …………………………………......

4.8.4.             Munkaköri leírás a kapcsolatügyelet önkéntes segítői részére

4.9.     Kapcsolatügyeleti napló …………………………….

4.9.1.Az ellenőrzött kapcsolattartás megfigyelési szempontjai.

4.9.2.Összefoglaló a kapcsolatügyeleti tapasztalatokról ……..

4.10. Titoktartás ………………………………………………………….

4.11. A kapcsolatügyeleti mediátorok elsősorban gyermekvédő szakemberek

4.12. Szupervízió, továbbképzés……………………

4.13. Zsilipelés …………………………………………………….....

4.14. Szülőcsoport ……………

4.15. Lovasterápiás kapcsolatügyelet (Új szolgáltatás!) ……………

5.             Kapcsolatügyeleti mediáció - általános mediáció ………...

5.1.      A mediátor kompetenciái ……………………………………

5.2.      Mediáció destrukciós szakaszban ……………………………

5.3.      Háromoldalú szerződés …………………………………….

5.4.      Kötelező mediáció …………………………………………...

5.5.      Kontroll mediációs tárgyalások sorozata …………………….

5.6.      Folyamatos  kapcsolat a hatóságokkal ………………………

5.7.      A kérdésbe ágyazott ajánlások gyakorisága …………………

5.8.      Kapcsolattartási szintek figyelembe vétele ………………..... 

5.9.      A gyermek joga, mint központi kérdés ………………………

5.10.  A személyes és sétáló mediáció kombinációja a serdülőkorú gyermek és a kapcsolattartó szülő közötti közvetítésben …....

5.11.  Előkészítő beszélgetés fontossága ..………………………….

5.12.  Tanácsadók a tárgyaláson ……………………………………

5.13.  Közvetítés elektronikus csatornák használatával……………

6.             Amit a kapcsolatügyeleti mediátornak tudni kell még...

6.1.      Mi számít sikernek a kapcsolattartási ügyekkel foglalkozó szakember számára?

6.2.      A válás negatív következményeinek kivédése ………………

6.3.      Alaphelyzet kapcsolatügyeleti mediációban ………………...

6.4.      Folyamatmegszakítás kapcsolatügyeleti mediációban ………

6.5.      A kapcsolatügyeleti mediátor önvédelmi stratégiája ………..

6.6.      Tanulságos esetek ……………………………………………

7.             Hol tartunk most? ………………………………………..... 

Függelék

Információs csomag ……………………………………………………

KAPCSOLAT ALAPÍTVÁNY a kapcsolatügyeletek mediációs módszertani központja

Honlapok, elérhetőségek ………………………………….....................

ENSZ Gyermekjogi Egyezmény I/9/3. ………………………………...

Kapcsolatügyeletek Európai Chartája ……………………....................

Kapcsolatügyeleti Mediátorok Etikai Kódexe …………………………

A MAKAMOSZ állásfoglalása ………………………………………..

Szemelvények a kapcsolatügyeleti munkával összefüggő jogszabályokból

Hozzászólás az új Polgári Törvénykönyv koncepciójához …………….

Javaslatok a kapcsolatügyeletek működési feltételeinek továbbfejlesztésére

A Kapcsolat Alapítvány állásfoglalása a Közvetítői törvény módosítása ügyében

Kapcsolatügyeletek Franciaországban és Európában …….....................

Láthatási előítéletek, trükkök, baklövések …………………………..... 

Cikkek:

Párterápia …………………………………………………....................

Szálljunk magunkba, mielőtt kiszállnánk! ...…………………………... 

Képzéseim:

A közvetítés technikája”- mediációs készségfejlesztő tréning …….....

Gyermekközpontú közvetítés (Ifjúsági és családi mediátor képzés )…………………………………….

Családi és kapcsolatügyeletei mediátor képzés ………………………..

Mediációs ismeretbővítő „készség-karbantartó” továbbképzés ……..... 

Felhasznált irodalom ……

 

Bejelentkezés
Felhasználónév:
Jelszó:
Linkgyűjtemény
Lovasterápia
MAKAMOSZ
Buteyko légzésterápia