Képzés Charta Publikációk Könyv Kódex 25 éves a Kapcsolatügyelet Mi a KAPCSOLATÜGYELET? Elérhetőség KAPCSOLATÜGYELETI MEDIÁTOROK Kapcsolattartási ügyelet - kapcsolatügyelet
Képzés
Mikor indulnak A LEGKÖZELEBBI MEDIÁTORKÉPZÉSEK?
GYERMEKKÖZPONTÚ KÖZVETÍTÉS (IFJÚSÁGI ÉS CSALÁDI MEDIÁCIÓS TRÉNING-akkreditált mediátorképzés
MEDIÁCIÓS KÉSZSÉGKARBANTARTÓ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ TRÉNING-akkreditált mediátorképzés
A KÖZVETÍTÉS TECHNIKÁJA-akkreditált mediátorképzés
Visszajelzések
Záró dolgozat felépítése
Dolgozat bírálatok
Keresés
Keresett szó:
Képzési időpontok
Tájékoztatás


A Kapcsolat 2000 BT 2016. augusztus 23-án megszűnt. Képzéseit a MAKAMOSZ veszi át.

 

Dr. Kardos Ferenc


 

 MAKAMOSZ 2017 ŐSZÉRE MEGHÍRDETETT PROGRAMJAI


Gyermekközpontú közvetítés (Kapcsolatügyeleti mediációs készségfejlesztő tréning)


A tréning egyaránt felkészíti a résztvevőket a mediáció módszerének általános alkalmazására és a kapcsolattartási ügyekben alkalmazandó speciális technikákra. A résztvevők a közvetítés módszerét serdülő-szülő, házastársi, illetve az elvált szülők láthatási konfliktusainak szimulált esetein keresztül tanulják meg. A képzés felkészít a kapcsolatügyeleti munkára. A képzés része a kapcsolatügyeletei hospitálás is. A résztvevők akkor kapnak tanúsítványt, ha elfogadott záró dolgozatot adnak le, miután részt vettek a szupervízión és hospitáltak valamelyik kijelölt kapcsolatügyeleten. A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik naponta találkoznak családi és válási konfliktusos esetekkel.


A továbbképzés időtartama: 60 óra

Részvételi díj: 90.000.-Ft/fő

Egy cégtől több résztvevő esetén, illetve a MAKAMOSZ tagjainak árkedvezmény!

Engedélyszám: S-05-012/2016 Pontérték: 30 kreditpont IM kredit: 10 kreditpont

Időpont:

2017. szeptember 13-14-15, 22-23-24, október 06, november 20.
Mediációs készség-karbantartó személyiségfejlesztő tréning


A képzés célja a mediáció, mint problémamegoldó konfliktuskezelési módszer, készségszintű elsajátítása.

A tréning a mediáció alapjaira épít, és azokat kívánja tovább bővíteni. A továbbképzés a családi mediáció specifikus ismereteire és a szakmai személyiségfejlesztésre helyezve a hangsúlyt. A képzés elemei közé felvettük az esetmegbeszélés és a módszerspecifikus szupervízió technikáját is. A képzés végére szándékaink szerint növekedni fog a résztvevők szakmai kompetenciája, szakmai identitásuk erősödik, érthetőbbé válnak számukra az addig kevésbé érthető problémahelyzetek, és differenciáltabban látják az addig homályos módszertani kérdéseket is.


A továbbképzés időtartama: 30 óra

Részvételi díj: 45.000.-Ft/fő

Egy cégtől több résztvevő esetén, illetve a MAKAMOSZ tagjainak árkedvezmény!

Engedélyszám: S-05-011/2016 Pontérték: 30 kreditpont IM kredit: 10 kreditpont

Tervezett időpontok:

2017. november 15-16-17, december 1.
Tagi esetmegbeszélés, szupervízió


Időtartama: alkalmanként 4 x 45 perc

Részvételi díj: 5.000.-Ft/alkalom

MAKAMOSZ tagjainak árkedvezmény

Tervezett időpontok:

2017. szeptember 18. 14 óra

november 21. 14 óra


VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET SZERETETTEL!

JELENTKEZÉSI LAP

/Adatkezelés a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló

1992. évi LXIII. törvény előírásai szerint/

Alulírott jelentkezem a MAKAMOSZ által szervezett képzésre.

Képzés neve:

Képzés tervezett kezdő időpontja:

Képzés helyszíne: Budapest

Jelentkező neve:

 

Születési hely, idő:

 

Anyja neve:

 

Munkajogi státusz (pl: vállalkozó, alkalmazott, háztartásbeli stb.):

 

Értesítési címe:

 

Telefonszáma:

 

e-mail címe:

 

Mediátor igazolvány száma:

Működési nyilv.tart.szám:

 

Legmagasabb iskolai végzettsége:

 

Munkahely neve, címe:

 

 

Számlázási név és cím:

 

 


Jelentkező nyilatkozata

A képzésről, a bekapcsolódás feltételeiről, a képzés pontos ütemtervéről a megfelelő tájékoztatást kaptam a www.makamosz.hu honlapon, illetve e-mailen keresztül.

Amennyiben a képzés bármely okból elmarad, a képzési díj teljes egészében visszatérítésre kerül a Résztvevő számára, vagy kívánságára az általa választott más tanfolyam tanfolyami díjába kerül beszámításra.

Amennyiben a képzésen a Résztvevő bármely okból nem vesz részt és a képzés első napját megelőző 14 nap előtt írásban lemondja a képzésen való részvételét, a befizetett képzési díj részére visszafizetésre kerül, levonva a képzési díj 20%-t mint regisztrációs díjat. Egyébként a képzési díj visszaigénylésére nincs lehetősége. A Képzési Szolgáltató méltányosságból ettől eltérően dönthet.

Amennyiben a Résztvevő abbahagyja a képzést, számára a képzési díj, illetve annak része nem jár vissza. Amennyiben a Résztvevő halasztási kérelmet nyújtott be, és ezt a Képzési Szolgáltató elfogadja, engedélyezheti, hogy a már teljesített tanórák alól a Résztvevő felmentést kapjon. Ebben az esetben a képzési díjat a Képzési Szolgáltató egyénileg, az eset körülményeit figyelembe véve állapítja meg.

A Képzési szolgáltató méltányosságból kérelemre, engedélyezheti a részletfizetés lehetőségét.


Dátum:……………………….

………………………………….

Jelentkező aláírásaA MAKAMOSZ 2018. évi képzései:

Gyermekközpontú közvetítés

2018. január 10-12 és 17-19. 

február 6. 13-tól szupervízió,

március 2. vizsga

 

Közvetítés technikája

február 13-16.

 

Konfliktuskezelés MÁSképpen

március 13-14, április 3-5.

 

Családi konfliktuskezelés

április 10-13.

április 24. Szupervízió

 

Készség karbantartó tréning

május 8-10.

május 29. SzupervízióMINDEN TRÉNINGÜNK MINIMÁLIS LÉTSZÁMA 10 FŐ!

 

Jelentkezni lehet koveszsuzsa@gmail.com címen
 


Bejelentkezés
Felhasználónév:
Jelszó:
Linkgyűjtemény
Lovasterápia
ANIMULA szakkiadó
MAKAMOSZ