Képzés Publikációk Mediáció Mi a KAPCSOLATÜGYELET? KAPCSOLATÜGYELETI MEDIÁTOROK Archivum
Képzés
Mikor indulnak A LEGKÖZELEBBI MEDIÁTORKÉPZÉSEK?
GYERMEKKÖZPONTÚ KÖZVETÍTÉS (IFJÚSÁGI ÉS CSALÁDI MEDIÁCIÓS TRÉNING-akkreditált mediátorképzés
MEDIÁCIÓS KÉSZSÉGKARBANTARTÓ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ TRÉNING-akkreditált mediátorképzés
A KÖZVETÍTÉS TECHNIKÁJA-akkreditált mediátorképzés
Visszajelzések
Dolgozat bírálatok
Kapcsolat
Keresés
Keresett szó:
Képzési időpontok
Tájékoztatás


A Kapcsolat 2000 BT 2016. augusztus 23-án megszűnt. Képzéseit, és  a Gyermekközpontú közvetítés c. könyv terjesztését a MAKAMOSZ vette át.

   /www.makamosz.hu/

Dr. Kardos Ferenc


 


 

Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége

1095 Budapest, Soroksári út 38-40. I.em. /12a.

www.makamosz.hu

mail: makamosz@makamosz.hu


JELENTKEZÉSI LAP

/Adatkezelés a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló

1992. évi LXIII. törvény előírásai szerint/

Alulírott jelentkezem a MAKAMOSZ által szervezett képzésre.

Képzés neve:

Képzés tervezett kezdő időpontja:

Képzés helyszíne: Budapest

Jelentkező neve:

 

Születési hely, idő:

 

Anyja neve:

 

Munkajogi státusz (pl: vállalkozó, alkalmazott, háztartásbeli stb.):

 

Értesítési címe:

 

Telefonszáma:

 

e-mail címe:

 

Mediátor igazolvány száma:

 

Legmagasabb iskolai végzettsége:

 

Munkahely neve, címe:

 

 

Számlázási név és cím:

 

 


Jelentkező nyilatkozata

A képzésről, a bekapcsolódás feltételeiről, a képzés pontos ütemtervéről a megfelelő tájékoztatást kaptam a www.makamosz.hu honlapon, illetve e-mailen keresztül.

Amennyiben a képzés bármely okból elmarad, a képzési díj teljes egészében visszatérítésre kerül a Résztvevő számára, vagy kívánságára az általa választott más tanfolyam tanfolyami díjába kerül beszámításra.

Amennyiben a képzésen a Résztvevő bármely okból nem vesz részt és a képzés első napját megelőző 14 nap előtt írásban lemondja a képzésen való részvételét, a befizetett képzési díj részére visszafizetésre kerül, levonva a képzési díj 20%-t mint regisztrációs díjat. Egyébként a képzési díj visszaigénylésére nincs lehetősége. A Képzési Szolgáltató méltányosságból ettől eltérően dönthet.

Amennyiben a Résztvevő abbahagyja a képzést, számára a képzési díj, illetve annak része nem jár vissza. Amennyiben a Résztvevő halasztási kérelmet nyújtott be, és ezt a Képzési Szolgáltató elfogadja, engedélyezheti, hogy a már teljesített tanórák alól a Résztvevő felmentést kapjon. Ebben az esetben a képzési díjat a Képzési Szolgáltató egyénileg, az eset körülményeit figyelembe véve állapítja meg.

A Képzési szolgáltató méltányosságból kérelemre, engedélyezheti a részletfizetés lehetőségét.


Dátum:……………………….

………………………………….

Jelentkező aláírása 

Bejelentkezés
Felhasználónév:
Jelszó:
Linkgyűjtemény
Lovasterápia
MAKAMOSZ
Buteyko légzésterápia