Képzés Charta Publikációk Könyv Mi a KAPCSOLATÜGYELET? Elérhetőség KAPCSOLATÜGYELETI MEDIÁTOROK
Gyakran feltett kérdés
A kapcsolatügyelet felkérése
Mi a különbség?
Keresés
Keresett szó:
MI A KÜLÖNBSÉG?

A KAPCSOLATÜGYELET a gyermek mindkét szülőjével való rendszeres, élő kapcsolatának jogára hivatkozó, de gyermeklélektani szemlélettel működő szülő-gyermek kapcsolatépítő szolgáltatás. Deklaráltan gyermekközpontú, a gyermek érdekét minden más résztvevőé elé helyező gyakorlata biztosítja, hogy a folyamatban nem éri pszichés sérülés a gyermeket. Munkatársai, a kapcsolatügyeleti mediátorok speciális, akkreditált, gyermekközpontú közvetítői képzésben részesülő gyermekvédelmi szakemberek.

A kapcsolatügyelet legfontosabb jellemzői:

1.A szülő-gyermek találkozásokat minden esetben megelőzi egy minden részletre kiterjedő mediációs megállapodás a két szülő között, amelyet a mediátor is aláír, ha az megfelel a gyermek érdekének. Ezt a megállapodást néhány találkozás tapasztalata után újabb megállapodás követi, amely a következő néhány találkozás körülményeit szabályozza .

2.A találkozások részletesen kidolgozott szintek szerint haladnak, abban a tempóban, amely a gyermek igényeinek megfelel.

3.A kapcsolatügyeleti mediátorok a kompetensek annak eldöntésében, hogy a találkozások melyik kapcsolattartási szintről indulhatnak. Ez azt jelenti, hogy esetenként felülbírálják a hatóság kérését is, ha az nem veszi figyelembe a gyermek érdekét.

4.A kapcsolatügyelet munkatársa a hatóságnak írt visszajelzésében nem csak arról tájékoztat, hogy megtörtént-e a találkozás, hanem részletes szakvéleményt ír abban az esetben, ha valamelyik szülő együttműködésének hiányában hiúsult meg az, ezzel segítve a hatóság munkáját. 5.Kapcsolatügyelet mindaddig nyomon követi a kapcsolattartási folyamatot rendszeres kontroll mediációs tárgyalásokkal, és a szülőknek felajánlott soron kívüli tárgyalásokkal, amíg a semleges találkozási hely igénybevétele, a szolgálat segítsége nélkül is működik már.

6. Ha a kapcsolatügyelet munkatársai úgy ítélik meg, hogy a folyamatot elősegítené a szülőkkel való egyéni, vagy csoportos foglalkozás, más szakemberekkel együttműködve kapcsolattartás témájú szülőcsoportot, vagy egyéni beszélgetéseket szerveznek.


*


A KAPCSOLATTARTÁSI ÜGYELET a szülő-gyermek kapcsolattartást segítő gyermekvédelmi szolgáltatás, amelynek része a mediáció, a szülő-gyermek találkozás megszervezése és ellenőrzése. A kapcsolattartási ügyeleti szolgáltatások közé tartozik az önálló szakmai, módszertani programmal rendelkező kapcsolatügyelet is, amelynek igénybevétele olyan esetekben indokolt, amikor a szülő-gyermek kapcsolat felépítésére, vagy újraépítésére van szükség (a gyermek nem ismeri, vagy nagyon régen látta a kapcsolattartó szülőt, illetve amikor ellenállást mutat vele szemben), továbbá, ha a gondozó szülő részéről erős ellennevelés, ellenállás tapasztalható, és a szülők közötti kapcsolat jelentősen megterheli a gyermeket, vagy a kapcsolattartó szülő pszichés állapota miatt segítségre szorul a gyermekével való találkozás során.

A kapcsolattartási ügyeletet az 1990 óta működő, és országos hálózattá fejlődő kapcsolatügyelet által támasztott igényre reagálva hozták létre a döntéshozók 2005-ben minden 40.000 lélekszámú településen kötelezővé téve, majd 2014-ben, a PTK módosításában minden gyermekjóléti központra kiterjesztve. Amellett, hogy kétségtelenül előremutató, pozitív lépés volt mindenütt elérhetővé tenni a szülő-gyermek kapcsolattartást segítő gyermekvédelmi szolgáltatást, szakmailag visszalépést jelentett a módszertanilag kidolgozott szakmai protokollal rendelkező és speciális képzéshez kötött kapcsolatügyelettel szemben, mivel általános akkreditált mediációs, illetve konfliktuskezelő tréningen részt vett szakembereket alkalmaz, szakmai protokoll, szigorú személyi és tárgyi feltételek nélkül. Erre a felhígításra ezért kerülhetett sor, mert ilyen létszámú kapcsolatügyeleti mediátor még nincs az országban. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a kezdeti kudarcok után ma már a kapcsolattartási ügyeletek törekszenek arra, hogy kapcsolatügyeleti mediátort is alkalmazzanak a nehezebb esetek megoldására, de ennek a folyamatnak a felgyorsítására a MAKAMOSZ kapcsolatügyeleti mediátorképzésének mielőbbi állami támogatására lenne szükség.


Bejelentkezés
Felhasználónév:
Jelszó:
Linkgyűjtemény
Lovasterápia
MAKAMOSZ