Képzés Publikációk Mediáció Mi a KAPCSOLATÜGYELET? KAPCSOLATÜGYELETI MEDIÁTOROK
Genf, 2004.
Charta
Keresés
Keresett szó:
Charta


A gyermek-szülő kapcsolat fenntartásával foglalkozó

kapcsolatügyeletek európai chartája1. A Kapcsolatügyeletek működése a leszármazási kötelék elismerésén alapul, valamint a gyermeknek azon érdekén és

jogán, hogy létrejöjjön, és folyamatosan működjön minden, identitása fejlődéséhez szükséges kapcsolata. A

Kapcsolatügyelet a pszichológiai, szociális valamint jogi szféra metszéspontjában helyezkedik el.

A Kapcsolatügyelet tevékenységének határait minden esetben a gyermek legfőbb érdeke, valamint pszichikai, fizikai és

morális biztonságának tiszteletben tartása szabja meg.

2. A gyermek fejlődésére és identitásának kialakulására minden esetben hatással van, ha nem tudja kiépíteni vagy

fenntartani kapcsolatát „szülei”* egyikével.

Bizonyos esetek ezek közül olyan intervenciós folyamatot tesznek szükségessé, amelyben minden érintett személy részt

vesz, annak érdekében, hogy a nehézségek és konfliktusok felismerésre és kimondásra kerüljenek, hogy a gyermek

meghatározhassa saját történeti helyét és származását.

3. A Kapcsolatügyeletek olyan semleges helyet biztosítanak, ahol mindenki, felnőtt és gyermek egyaránt megismerheti

saját és a másik helyét, és a gyermek kiépítheti saját identitását a másikhoz való kapcsolatában.

4. A Kapcsolatügyeletekhez olyan esetekben lehet tehát fordulni, amikor a gyermek-„szülő”* kapcsolat megszakad, nehéz

vagy soha nem jött létre. A gyermek és „szülője”* az ügyeleten meghatározott és átmeneti időre találkoznak.

5. A Kapcsolatügyeletek célja, az egyes országok jogi szabályozásának és etikai alapelveinek megfelelően, hogy lehetővé

tegyék:

Minden gyermek számára, joga folytán, hogy minden „szülőjével”* személyes kapcsolatot építhessen ki és

tarthasson fel.

Minden „szülő”* számára, hogy hozzáférhessen gyermekéhez, és gyakorolhassa felé szülői kötelességeit.

6. Ha nem létezik más lehetőség, a Kapcsolatügyeletek keretet, biztonságos fizikai, pszichikai és morális környezetet,

valamint a kapcsolatnak megfelelő kíséretet biztosítanak, amely lehetővé teszi, hogy a gyermek és a vele együtt nem élő

szülő”* kapcsolata fennmaradjon, létrejöjjön, vagy újra létrejöjjön. A kíséretnek alkalmazkodnia kell minden érintett

személy egyéni szükségleteihez, kultúrájához és saját ritmusához, a gyermek érdekeinek figyelembe vételével.

7. A Kapcsolatügyeletek működésük során elfogadják:

saját országuk érvényben levő jogi rendelkezéseit,

az Európai Unió „A gyermekek személyes kapcsolataira vonatkozó egyezmény”-ét,

A Gyermekek Jogairól Szóló Nemzetközi Egyezmény”-t

és lehetővé teszik ezek végrehajtását.

*Ebben a szövegben a szülő szó jelöli az anyát, az apát és minden olyan személyt, akinek lényeges szerepe van a

gyermek fejlődésében.

A francia nyelvű szöveg szolgál minden fordítás alapjaként.

A dokumentum véglegesítésére 2004. januárjában került sor, Genfben.

Bejelentkezés
Felhasználónév:
Jelszó:
Linkgyűjtemény
Lovasterápia
MAKAMOSZ
Buteyko légzésterápia