Képzés Charta Publikációk Könyv Mi a KAPCSOLATÜGYELET? Elérhetőség KAPCSOLATÜGYELETI MEDIÁTOROK
Charta
Genf, 2004.
Charta
Keresés
Keresett szó:
Genf 2004.


Szakmai beszámoló

az európai kapcsolatügyeletek országos szövetségeinek tanácskozásáról

(Genf, 2004. január 26-27.)

 

Résztvevők:

Anglia, Franciaország, Németország, Spanyolország, Svájc, Magyarország országos szövetségeinek delegációi. A belga delegáció nem tudott eljönni, kérte, hogy továbbra is tekintsük az alakuló európai szövetség tagjának.

A magyar delegáció tagjai:

Dr. Kardos Ferenc, a Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetségének elnöke, Dr. Hubainé Muzsnai Márta, a Kapcsolat Alapítvány kuratóriumának tagja, Szabó Kata kapcsolatügyeleti mediátor

A Nemzetközi Munkaügyi Hivatalban (BIT) megtartott tanácskozás célja:

a Párizsban elkezdett, Salamancában, majd Brüsszelben folytatott munka folytatása volt. Ennek eredményeképpen befejeztük az Európai Kapcsolatügyeletek Chartájának a megszövegezését, és hozzáfogtunk az Európai Kapcsolatügyeletek Szövetsége megalakításának az előkészítéséhez.

A reggel 9-től este fél 6-ig tartó rendkívül professzionális módon vezetett, végig konszenzusra törekvő demokratikus ülésen angol, francia és spanyol szinkrontolmácsok segítették munkánkat. Mi magyarok elsősorban arra figyeltünk, hogy a korábban javaslatainkra bekerült szövegrészek a végleges változatban is szerepeljenek. Örömmel láttuk, hogy ezeket a kitételeket mennyire magukévá tettek a küldöttek. A tanácskozás munkájában aktívan részt vettünk. A végső megfogalmazással elégedettek lehetünk, segíteni fogja a magyar kapcsolatügyeletek munkáját.

A tanácskozásra az angol és a francia delegáció álláspontjának kemény, de végig kulturált stílusú ütköztetése volt jellemző. Főleg nyelvi, szemantikai vita volt, ahol mi magyarok egyszer tudtunk érdemben beleszólni, amikor mindkét nyelvet jól ismerő kolléganőnk, Szabó Kata felhívta a küldöttek figyelmét arra, hogy a francia és az angol szövegezés eltér egymástól, a két küldöttség nem ugyanazt a szöveget tartja a kezében. Ezen kívül a mediátori rutinunkat használva többször tettünk olyan javaslatokat, amelyek a körben forgó vitát megakasztották és továbblendítették. Nagy segítség volt, hogy dr. Hubainé Muzsnai Márta laptopján folyamatosan nyomon követhettük az ülés menetét, visszanézhettük az elhangzottakat (több mint 60 oldalas jegyzet lett ebből, amely a vitavezetés módszertana szempontjából is értékes anyag.)

A szünetekben folytatott tárgyalásaink eredménye: Megkaptuk a franciáktól az etikai kódexüket és működési szabályzatukat. A spanyolok elküldenek egy jól bevált kérdőívet, amely feltérképezi a gondozó szülők attitűdjét. Az angoloktól megkapjuk legújabb gyakorlati kézikönyvüket, standardjeikkel együtt. A németekkel szóban megállapodtunk a közös kutatásunkról. Küldöttségünk külön kérte a svájci szervezőbizottságot, hogy számunkra tegyék lehetővé egy genfi kapcsolatügyelet meglátogatását. A látogatásra nem tudtak lehetőséget biztosítani, de az ügyeletek vezetői készségesen ismertették munkamódjukat.

Egyéb nyereség, hogy megkaptuk minden résztvevő ország beszámolóját francia nyelven arról, hogy milyen náluk a gyakorlat. Érdekes tapasztalat: több delegáció is magyarul kérte anyagainkat (a kapcsolatügyeletekről szóló törvényi rész és a nálunk folyt kutatások érdekelték őket), mondván, hogy van lehetőségük arra, hogy a magyar nyelvű anyagot lefordíttassák.

A tanácskozás második napján az európai szövetség céljairól és jövőjéről esett szó. Az előzőleg beadott javaslatok alapján a franciák tervet készítettek, melyet kiindulópontul vettünk a tervek kidolgozásához. A véglegesen elfogadott célok közül mindegyik megtalálható a magyar delegáció többiekénél szélesebb körű, részletesebb tervezetében.

A tanácskozás végén abban állapodtunk meg, hogy legközelebb május 11-12-én a franciaországi Angletban találkozunk, ahol terveink szerint megalapítjuk az Európai Szövetséget. A részleteket a köztes időben Interneten dolgozzuk ki.

Összefoglalva: fárasztó, de eredményes tanácskozáson vettünk részt. Jelentős lépést tettünk annak érdekében, hogy országos szövetségünk a jövőben érvényesíteni tudja a hazai kapcsolatügyeletek érdekeit.

Genf, 2004. január 28.

Bejelentkezés
Felhasználónév:
Jelszó:
Linkgyűjtemény
Lovasterápia
MAKAMOSZ