Képzés Charta Publikációk Könyv Kódex 25 éves a Kapcsolatügyelet Mi a KAPCSOLATÜGYELET? Elérhetőség KAPCSOLATÜGYELETI MEDIÁTOROK Kapcsolattartási ügyelet - kapcsolatügyelet
Charta
Genf, 2004.
Charta
Keresés
Keresett szó:
Genf 2004.


Szakmai beszámoló

az európai kapcsolatügyeletek országos szövetségeinek tanácskozásáról

(Genf, 2004. január 26-27.)

 

Résztvevők:

Anglia, Franciaország, Németország, Spanyolország, Svájc, Magyarország országos szövetségeinek delegációi. A belga

delegáció nem tudott eljönni, kérte, hogy továbbra is tekintsük az alakuló európai szövetség tagjának.

A magyar delegáció tagjai:

Dr. Kardos Ferenc, a Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetségének elnöke, Dr. Hubainé Muzsnai

Márta, a Kapcsolat Alapítvány kuratóriumának tagja, Szabó Kata kapcsolatügyeleti mediátor

A Nemzetközi Munkaügyi Hivatalban (BIT) megtartott tanácskozás célja:

a Párizsban elkezdett, Salamancában, majd Brüsszelben folytatott munka folytatása volt. Ennek eredményeképpen

befejeztük az Európai Kapcsolatügyeletek Chartájának a megszövegezését, és hozzáfogtunk az Európai

Kapcsolatügyeletek Szövetsége megalakításának az előkészítéséhez. A reggel 9-től este fél 6-ig tartó rendkívül

professzionális módon vezetett, végig konszenzusra törekvő demokratikus ülésen angol, francia és spanyol

szinkrontolmácsok segítették munkánkat.

Mi magyarok elsősorban arra figyeltünk, hogy a korábban javaslatainkra bekerült szövegrészek a végleges változatban is

szerepeljenek. Örömmel láttuk, hogy ezeket a kitételeket mennyire magukévá tettek a küldöttek. A tanácskozás

munkájában aktívan részt vettünk. A végső megfogalmazással elégedettek lehetünk, segíteni fogja a magyar

kapcsolatügyeletek munkáját.

A tanácskozásra az angol és a francia delegáció álláspontjának kemény, de végig kulturált stílusú ütköztetése volt

jellemző. Főleg nyelvi, szemantikai vita volt, ahol mi magyarok egyszer tudtunk érdemben beleszólni, amikor mindkét

nyelvet jól ismerő kolléganőnk, Szabó Kata felhívta a küldöttek figyelmét arra, hogy a francia és az angol szövegezés

eltér egymástól, a két küldöttség nem ugyanazt a szöveget tartja a kezében. Ezen kívül a mediátori rutinunkat használva

többször tettünk olyan javaslatokat, amelyek a körben forgó vitát megakasztották és továbblendítették. Nagy segítség

volt, hogy dr. Hubainé Muzsnai Márta laptopján folyamatosan nyomon követhettük az ülés menetét, visszanézhettük az

elhangzottakat (több mint 60 oldalas jegyzet lett ebből, amely a vitavezetés módszertana szempontjából is értékes

anyag.)

A szünetekben folytatott tárgyalásaink eredménye: Megkaptuk a franciáktól az etikai kódexüket és működési

szabályzatukat. A spanyolok elküldenek egy jól bevált kérdőívet, amely feltérképezi a gondozó szülők attitűdjét. Az

angoloktól megkapjuk legújabb gyakorlati kézikönyvüket, standardjeikkel együtt. A németekkel szóban megállapodtunk a

közös kutatásunkról. Küldöttségünk külön kérte a svájci szervezőbizottságot, hogy számunkra tegyék lehetővé egy genfi

kapcsolatügyelet meglátogatását. A látogatásra nem tudtak lehetőséget biztosítani, de az ügyeletek vezetői készségesen

ismertették munkamódjukat.

Egyéb nyereség, hogy megkaptuk minden résztvevő ország beszámolóját francia nyelven arról, hogy milyen náluk a

gyakorlat. Érdekes tapasztalat: több delegáció is magyarul kérte anyagainkat (a kapcsolatügyeletekről szóló törvényi rész

és a nálunk folyt kutatások érdekelték őket), mondván, hogy van lehetőségük arra, hogy a magyar nyelvű anyagot

lefordíttassák.

A tanácskozás második napján az európai szövetség céljairól és jövőjéről esett szó. Az előzőleg beadott javaslatok

alapján a franciák tervet készítettek, melyet kiindulópontul vettünk a tervek kidolgozásához. A véglegesen elfogadott

célok közül mindegyik megtalálható a magyar delegáció többiekénél szélesebb körű, részletesebb tervezetében.

A tanácskozás végén abban állapodtunk meg, hogy legközelebb május 11-12-én a franciaországi Angletban találkozunk,

ahol terveink szerint megalapítjuk az Európai Szövetséget. A részleteket a köztes időben Interneten dolgozzuk ki.

Összefoglalva: fárasztó, de eredményes tanácskozáson vettünk részt. Jelentős lépést tettünk annak érdekében, hogy

országos szövetségünk a jövőben érvényesíteni tudja a hazai kapcsolatügyeletek érdekeit.

Genf, 2004. január 28.

Bejelentkezés
Felhasználónév:
Jelszó:
Linkgyűjtemény
Lovasterápia
ANIMULA szakkiadó
MAKAMOSZ